ANKIETA


 

Badanie jest realizowane w ramach projektu „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” (nabór nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.