QUESTIONNAIRE


ANKIETA

kierowana do obywateli państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii  pracujących lub prowadzących własną firmę w Polsce

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność prosić Państwa o wypełnienie ankiety skierowanej do obywateli państw UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii pracujących lub prowadzących firmę w Polsce.

Badanie realizowane jest w celu rozpoznania przeszkód, na jakie napotykają Państwo, mieszkając i pracując w Polsce. Bardzo nam zależy, aby wypełnili Państwo ankietę,                                  ponieważ zebrane dzięki temu informacje posłużą do opracowania rekomendacji do działań niwelujących zdiagnozowane bariery.

Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane informacje będą prezentowane tylko w zbiorczych analizach statystycznych.

Serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc!

 

Realizator badania: Infondo Pracownia Badawcza Sp. z o.o.

(dane kontaktowe:

tel.: 734 147 689

e-mail: biuro@infondo.com.pl)

Zleceniodawca badania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej